FacebookTwitter

Pavēles kaujā ir jānodod - gudri

Pavēle kaujā - tas ir rīkojums, ko neapspriež un par ko nediskutē. To zaldāts vai zemākas pakāpes virsnieks izpilda bez stomīšanās. Tā tas pieņemts visu valstu un visu laiku armijās. Pavēlei ir liels spēks, bet gudrai pavēlei ir tālejošas sekas. Kā tikt pie gudras pavēles?Ziemeļatlantijas alianses jeb NATO priekšniecība ir izstrādājusi un ir jau ieviesusi kopēju norāžu krājumu, kas domāts jaunākajiem virsniekiem. Šīs norādes ir obligātas, kad ir jāsastāda kaujas pavēle. Un katra pavēle pēc būtības ir alogaritms, kas sevī ietver praktiski visus objektīvos un subjektīvos faktorus, kas var ietekmēt nākamās kaujas vai uzdevuma nianses.

Tātad, lai korekta un skaidri izteikta pavēle tiktu nodota padotajiem, tajā ir nepieciešams norādīt...

1)  Ko dara pretinieks un kamdēļ. Smalkāk: kas ir pretinieks  - armija, divīzija, bataljons, rota, baterija, ekskadriļa... tāda un tāda (numurs); - kā apkārtne ietekmē pretinieka izvietojumu un iespējamo darbību (atrodas apdzīvotā vietā, kalnā, mežā, aiz ūdens šķēršļiem);  - pretinieka iespējamā rīcība, kas iegūta no izlūkošanas datiem (gatavojas uzbrukumam, izvērš kaujas vienības, nodarbojas ar aizsardzības nocietinājumu ierīkošanu, atrodas aizsardzībā - maskējas); - kādas ir pretinieka konkrētās karaspēka daļas priekšrocības (pareizi izvēlētas artilērijas pozīcijas, skaidrs kaujas gars, laba aizmugures apgāde...);  - pretinieka trūkumi (nespēja vest nakts kauju, slikta izlūkošana...);  - netrālās joslas apraksts (pretinieks izlicis mīnu aizsprostus); -  iespējamā draudošākā darbība no pretinieka puses (desants, pretuzbrukums, artilērijas apšaude).

Pavēles pirmās daļas piemērs: "Uzmanību! Mūsu priekšā ir A. valsts divīzija nr.24. Tā dislocēta kalnu rajona uz austrumiem no upes un gatavojas aizsardzībai. Pretinieku aizsargā kalnu grēda, pretinieks pielieto maskēšanas līdzekļus, kā arī veic regulāras artilērijas piešaudes. Pirms pretinieka izvietojuma ir ieraktas kājnieku mīnas.  Pretinieks ir slikti nomaskējis bruņu transporta laukumu, toties labi novietojis savas artilērijas pozīcijas, kas ļauj sekmīgi apšaudīt mūsu nākamā uzbrukuma sektoru."

2) Kas "man" (komandierim) pavēlēts un kāpēc. Te pavēles daļā jāiekļauj: - kādi ir augstākā komandējošā sastāva plāni un kāda ir "mana" loma kampaņā; - kas ir "mans" tiešais komandieris un kas ir komandieris 2 līmeņus virs manis; - karaspēka daļas, kas "mani" piesegs no flangiem; - kas ir jāizpilda pavēles ietvaros; - kas būs galvenais un kas būs papildus uzdevumi; - sakaru kanāli, papildus spēki "manam" atbalstam, - vai kas ir frontē izmainījies pēdējā (aizvadītās stundas) laikā; - kādi ir ierobežojumi (slikti meteoroloģiski laika apstākļi, ierobežots laiks, kalnu dēļ ir sagaidāmi radiosakaru pātraukumi).

Paraugs pavēles daļai: "Bataljonam pavelēts uzbrukt augstienei, ieņemt pretinieka atrilērijas pozīcijas. Mūsu karaspēks uzbrūk visā frontē, bataljonu no ziemeļu puses piesegs nr. 1 bataljons, no dienvidu puses 3. bataljons. Uzbrukumu atbalstīs iznīcinātaju ekskadriļa. Pirms x stundas bataljonam jāizvietojas robežupes rietumu krastā, pielietojot maskēšanas pasākumus. Sazināšanas caur radiostacijas šifrēto kanālu. Uzmanību - pretinieks šajā naktī ir atjaunojis aizsprosta mīnu lauku. Pavēles izpildi kontrolē pulka komandieris (šifrētais uzvārds), armijas štāba priekšnieks (šifrētais uzvārds)."

3) Tiek sagatavots vietas ģeogrāfiskais plāns, mūsu laikos - eletroniskā veidā ar gataviem darbības apzīmejumiem. Protams, tas viss ir šifrēts dažādos veidos. Uz tās attēlots: galvenais manevrs, blakus virzieni, maldinošie un uzmanības novēršanas darbības, uzbrukuma fronte, flangi, dūmu aizsegs, apgaismojums, rezerves spēki, novērošanas punkti, dabas šķēršļi.

4) Kādi resursmi "man" nepieciešams pavēles izpildei. Kāda būs munīcijas un papildus materiāla (tehniskās rezerves, pārtika, dzeramais ūdens, akumulatori, aptieciņas utt.) apgāde.

Pavēles parauga daļa: "Pavēle jāveic ar 1. un 2. vada dzīvo spēku un "jums" piešķirto štata bruņojumu; materiālu apgādi veiks aizmugures bataljons nr. ..., komandiera uzvārds".

5) Kāda būs koordinācija starp "jūsu" un citām blakus karaspēka daļām. Kāds būs atbalsts no citām/ blakus karaspēka daļām. Kur tās virzīsies, kur pulcēsies, kur pārgrupēsies. Klāt pielikta karte un ar matrici - ar ko, kas, kad un kur notiek kopdarbība, kas jāaizpilda pašam komandierim.

6) Visādas papildus ziņas. Piemēram - kas kontrolēs pavēles izpildi. Kādas ir pavēles un signāli uguns pārnešanai.  Par kādām pārmaiņām ir jāziņo augstākajam komandierim, cik bieži ir jāveic starpziņojumi. Kā izmantot dabas un mākslīgos aizsegus, maskēšanu. Kāds ir radio klusēšanas režīms, kādas ir papildus (avārijas) frevences. Kādas ir slepenās paroles un avārijas signāli. Kādi ir meteoroloģiskie apastākļi, un kāda ir prognoze tuvākajām stundām. Un tā tālāk.

Kopumā vēl dažas atziņas...

Pavēles ir galvenā armijas saziņas un spēka virzītājs.

Pavēles neapspriež, bet izpilda līdz galvenajai atlikšanas pavēlei, kas apzīmējas ar vienu vārdu "atlikt".

Gudru pavēli nodot saviem apakšniekiem, tā ir māksla. Un gudra pavēle, tas ir ceļš uz uzvaru.

Pēc pavēļu kvalitātes visos līmeņos spriež arī par pašu komandieri.

Ļoti bieži no pavēles kvalitātes ir atkarīga daudzu cilvēku (kareivju) dzīvības. Reizēm no pavēles satura atkarīga dažas valsts vēsture.

Jo zemāks ir komandiera līmenis/ rangs, jo vienkāršāka pavēle ir nododama saviem apakšniekiem. Ja armijas komandieris nodod pavēli divīzijas komandierim, tad pavēle apjomā nereti līdzinās nelielas brošuras garumam. Kad pavēle nonāk līdz ierindniekam, tad tā nereti satur vienu vārdu: "uzbrukumā", "uguni", "uz priekšu", ...

Mūsdienās pavēli var nodot ne tikai klasiskajā (vārdu) veidā, bet tiek iešifrēta skaitļu un simbolu veidā. Pavēles starp dažādiem bezpilotu mehānismiem nododas dažādu veidā mašīnu valodā, bet tas jau ir pavisam cits stāsts.

Raksts sagatavots pēc saites https://lastday.club materiāliem.