FacebookTwitter

Inženiertehniskās rotas konstrukciju vads pilnveido iemaņas, spridzinot daudzstāvu ēku